A csatolt termékismertető alapján az ENOL-103 felhasználási célja legfőképp bitumen, kátrány,...

Áru leírása: A csatolt termékismertető alapján az ENOL-103 felhasználási célja legfőképp bitumen, kátrány, aszfaltanyagok lágyítása, oldása ezen anyagok felhasználási területén. Alkalmas más ipari területeken lemosásra, illetve korrózió megelőzésre. A receptúra szerint összetétele: gázolaj 92,6 m/m%, dichlor-metán 3 m/m%, FAME 4,4 m/m%. Laboratóriumi vizsgálatok: Érzékszervi vizsgálat: sárga színű, átlátszó, tiszta, üledékmentes, ásványolajra jellemző szagú folyadék. Kéntartalom (MSZ EN ISO 20884:2004): 9,5 mg/kg; 0,00095 m/m%; Sűrűség 15°C (MSZ EN ISO 12185:1998): 850,1 kg/m3; Lobbanáspont (MSZ EN ISO 2719:2003): 55,0 °C; FAME (FT-IR): 4,9 V/V%; Viszkozitás 40°C (MSZ EN ISO 3104:1996): 2,492 mm2/s; Desztilláció (MSZ EN ISO 3405:2000): 250°C-ig: 37,1 V/V%; 350°C-ig: 94,5 V/V%; 95 V/V% átdeszt.: 351,4 °C. GC és FT-IR vizsgálat: Szénhidrogének keveréke, összetétele hasonló a FAME tartalmú gázolaj összetételéhez. Diklór-metán tartalom: 3,8 m/m%, FAME tartalom: 4,9 V/V%; Solvent Yellow 124 kimutatás: nem mutatható ki.

A besorolás indoklása: A benyújtott dokumentumok és a minta vizsgálata alapján a termék oldószerkeverék, ezért jelen határozat 6. rovatában szereplő KN kód alá sorolandó. A kiadott KN kód kizárólag a 8. rovatban feltüntetett, és a 7. rovatban szereplő termékre vonatkozik. Határozatom ellen a kézhezvételtől számított tíz munkanapon belül a VPOP-hoz címzett, de nálam benyújtandó -illetékköteles- fellebbezéssel élhet, mely után az illetéket a VP 10032000-01037423 számú VPOP bevételi számlájára kell teljesíteni banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással. A 314/2006. (XII.23) Korm. r. 11. § a).; 24/2004.(IV. 23.) PM r. 4. § t); a 2913/92/EGK tanácsi r. 20. cikk (6); a 1031/2008/EK r.; e rendelet 1. szakasz alapján, a KN értelmezésére vonatkozó ált. szabályok közül 1. és 6. szabály; a KN 3814 vtsz szövege, a 38140090 alszám szövege alapján. Döntésem során figyelembe vettem továbbá a HR Magyarázat 3814 vtsz-hoz tartozó magyarázatát. A fellebbezésre a 2004. évi CXL. törvény 96. §, 98. § (2)-(3), 99. §, 102. §, az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 5. § (1)-(5) bekezdései figyelembevételével van lehetőség. Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidő leteltének napja: 2010. 02. 23.

Vámnómenklatúra-kód: 38140090************** : VI. ÁRUOSZTÁLY: A VEGYIPAR VAGY VELE ROKON IPAROK TERMÉKEI › A VEGYIPAR KÜLÖNFÉLE TERMÉKEI › Máshol nem említett szerves oldószerkeverékek és hígítók; elkészített lakk- vagy festékeltávolítókMás.

BTI hivatkozási szám: HUHUT090003137.

Kibocsátó ország: Magyar Köztársaság.

Érvényesség kezdete: .

Érvényesség vége: 2015-12-08.

Nyelv: magyar.

Kibocsátás helye: Budapest.

Név és cím: Vám- és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézete 1163 Budapest, Hősök fasora 20-24..

google+ twitter facebook

<< NLRTD-2009-003095 - DE16975/09-1 >>