Artículos y productos clasificados en las aduanas europeas / 2005-2015.

Artículos y productos clasificados en las aduanas europeas / 2005-2015.


Een doorzichtige glasvezeldraad, vervaardigd van optische vezels, niet individueel omhuld. Het product...

Omschrijving van de goederen: Een doorzichtige glasvezeldraad, vervaardigd van optische vezels, niet individueel omhuld.
Het product is geen optische vezelkabel zoals bedoeld bij GS-post 8544 van de gecombineerde nomenclatuur, omdat de kabel niet is samengesteld uit optische vezels, per vezel is voorzien van een dubbele laag acrylaat polymeer, gevat in een beschermende omhulling.


Motivering voor de indeling: De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 9001, 9001 10 en 9001 10 90. Laboratorium geraadpleegd d.d. 04 augustus 2010, aangevraagd onder kenmerk A944.0.0285, bekend onder laboratoriumnummer 9030 K 10.

Nomenclatuurcode: 9001109020************ : AFDELING XVIII: OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN, APPA > OPTISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN, VOOR DE FOTOGRAFIE EN DE CINEMATOGRAFIE; MEET-, VERIFICATIE-, CONTROLE- EN PRECISIE-INSTRUMENTEN, -APPARATEN EN -TOESTELLEN; MEDISCHE EN CHIRURGISCHE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN; DELEN EN TOEBEHOREN VAN DEZE INSTRUMENTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN > Optische vezels en optischevezelbundels; optischevezelkabels, andere dan die bedoeld bij post 8544; platen of bladen van polariserende stoffen; lenzen (contactlenzen daaronder begrepen), prisma's, spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, niet gemonteerd, andere dan die van niet-optisch bewerkt glas > optische vezels, optischevezelbundels en optischevezelkabels > andere > optische vezels, bestemd voor de vervaardiging van glasvezelkabels bedoeld bij post 8544

BTI-referentie: NLRTD-2010-002550
Land van afgifte: Nederland
Datum aanvang geldigheid: 2010-08-20
Datum einde geldigheid: 2016-08-19
Taal: Nederlands
Plaats van afgifte: Rotterdam
Naam en adres: Belastingdienst Douane Regio Rotterdam Rijnmond Team Bindende Tariefinlichtingen Postbus 3070 6401 DN Heerlen

Nationale sleutelwoorden: DE VIDRIO ; CABLE ; FIBRA DE VIDRIO

<< NLRTD-2010-002402 - FR-E4-2010-002040 >>Inicio · Acerca de · Contacto · Aranceles.org información aduanera desde 2005 hasta 2015 · Última actualización: 2015-03-27, 17:13.